Nieuws

Uitkomst enquête Oranje Vereniging Elspeet November 2020


Aanleiding:
 
Sinds 1964 is de Oranjevereniging actief in Elspeet. Voor velen een begrip en een moment
in het jaar om dorpsgenoten te ontmoeten bij festiviteiten. Al enkele jaren zijn er forse
problemen bij het vinden van bestuursleden. Zodanig dat men zich afvraagt of er nog wel
toekomst is voor de Oranjevereniging in Elspeet. In de ingelaste ledenvergadering in 2019
zijn deze problemen besproken en is geopperd om een peiling te doen ‘hoe betrokkenen
denken over de toekomst van de Oranjevereniging’.
 
Achtergrond informatie:
 
Leden hebben per post een enquête ontvangen en op social media is dezelfde online
enquête gedeeld. 54 mensen hebben een reactie gegeven, een representatief aantal.
 
Uitkomst:
 
Van de ondervraagden zeggen 44 mensen dat zij de Oranjevereniging belangrijk tot zeer
belangrijk vinden voor Elspeet. In de vrije tekstvelden wordt bijvoorbeeld het volgende
geschreven: ‘de OVE hoort bij Elspeet’. Over de toekomst denkt men verschillend: ongeveer
70 % zegt dat de Oranjevereniging geen vereniging meer hoeft te zijn met bijbehorende
verplichtingen maar dat het ook een actiecomité kan worden. Iets minder dan de helft van de
ondervraagden vindt dat de Oranjevereniging op mag gaan in een willekeurige andere
vereniging. Als suggestie wordt genoemd dat men ook gebruik kan maken van vrijwilligers bij
andere verenigingen.
We vroegen of men bereid was om vrijwilligerswerk te doen voor de Oranjevereniging. Een
enkeling noemde over enkele jaren bestuurslid te willen zijn. Een groter aantal wil betrokken
worden bij de activiteiten.
Als suggestie voor de Oranjevereniging werd een paar keer gezegd ‘hou het klein’ want we
komen om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een braderie in het dorp. Vaststaat dat vrijwel
iedereen zegt ‘Koningsdag moet een feestje blijven’.
 
Conclusie:
 
We gaan bovenstaande uitkomst bespreken in het bestuur en zullen dan met een voorstel komen voor onze leden.