Nieuws

Sterrit voor beginners en wellicht ook voor de meer ervaren deelnemers.


​ Sterrit rijden, hoe doe je dat?
Een toelichting voor beginnende deelnemers
en iedereen die een serieuze poging wil doen om bij de top 10 te eindigen 😊
 
Een zogenaamde ‘sterrit’ is een puzzelrit die wordt gereden volgens een routebeschrijving die je ontvangt bij de start van de rit.

De routebeschrijving zelf is eigenlijk de puzzel, want bij elke stap in de routebeschrijving moet je bedenken of de opdracht in de route (bijvoorbeeld ‘eerste weg rechts’ of ‘viersprong links’) uitgevoerd kan worden. Dat doe je door de opdracht te toetsen aan het regelement (deze krijg je bij inschrijven). De belangrijkste punten uit het regelement worden in deze toelichting uitgelegd voor de beginnende deelnemers. 
Oriëntatiepunten:
Vaak staat er in de beschrijving iets wat je tegenkomt op de route waarna je van richting moet veranderen, dit zijn zogenaamde oriëntatiepunten en die mogen alleen aan de rechterkant van de weg staan (met uitzondering van wegen – zie punt 2). Bijvoorbeeld ‘na appel eerste weg rechts’ betekent dat je deze opdracht pas uit kan voeren nadat je aan de rechterkant van de weg een appel hebt gezien; dit kan een echte appel zijn die aan de boom hangt, maar ook een afbeelding van een appel die door de uitzetters is geplaatst. Een losse appel die op tafel ligt zou niet geldig zijn, want het moet een vast punt zijn (tenzij de appel door de uitzetters is vastgelijmd aan de tafel…altijd even checken dus).
Een weg mag wel aan de linkerkant van de weg liggen, bijvoorbeeld: “Molenbergweg links” en je rijdt op de Staverdenseweg richting Staverden, dan bevindt de Molenbergweg zich aan de linkerkant van de weg. Dit is dus wel degelijk een geldige opdracht. 

Een tekst op een gebouw, bord of hek kan ook gebruikt worden als oriëntatiepunt. Dit staat in de routebeschrijving dan tussen haakjes en in hoofdletters, bijvoorbeeld ‘na “ORANJEHOF” eerste weg links’. Let op: een deel van een tekst mag niet gebruikt worden, dus “HOF” zou dan bijvoorbeeld niet geldig zijn als op het gebouw de tekst “Oranjehof” staat, en de opdracht is dan dus niet uitvoerbaar. 
Belangrijkste regels:
Op de route die je rijdt kom je letters en cijfers tegen die door de uitzetters zijn geplaatst om te controleren welke route wordt gereden (zie onder). Dit zijn feloranje bordjes met daarop een zwarte letter of cijfer (ook wel onbemande controles genoemd), deze moet je noteren in het eerstvolgende lege vakje op je controlekaart die je krijgt bij de start. Het is niet zo dat er een woord gevormd kan of moet worden met de ontvangen letters. 
Er zijn ook bemande controles, herkenbaar aan de oranje vlag en aanwezigheid van (ten minste 1) bemanning. Hier moet je de controlekaart afgeven om te laten stempelen of aftekenen.
Spelfouten in de routebeschrijving bestaan niet, in geval van spelfout is de route niet uit te voeren en rij je rechtdoor net zo lang tot je een opvanger tegenkomt: dit is een letter met daarbij eventueel een herstelopdracht (zie onder).
Als de opdracht volgens jou onuitvoerbaar is (bijvoorbeeld omdat er een spelfout in zit, of het oriëntatiepunt niet klopt of ontbreekt) dan moet je rechtdoor rijden net zo lang totdat je een opvanger tegenkomt, met daarbij eventueel een herstelopdracht.
Een hersteldopdracht is geschreven in een soort codetaal, bijvoorbeeld ‘2R’ betekent 2e weg rechts, of ‘DMP’ betekent ‘doorgaan met punt’ (zie reglement voor meer afkortingen). Belangrijk is dat deze herstelopdrachten met voorrang moeten worden uitgevoerd op de routebeschrijving die ontvangen is. 

Houd je aan de verkeersregels die plaatselijk gelden. De uitzetters kunnen zelf ook verkeersborden plaatsen waar je je aan dient te houden. 
 
Belangrijkste tips:
Lees het reglement goed door !
Knoeien wordt bestraft met strafpunten, het is daarom handig om de letters en cijfers langs de route eerst op te schrijven op een kladblaadje voordat je ze overzet op de controlekaart.

Let wel: bij een stempelpost of bemande controle moet je er wel voor zorgen dat je alle letters en cijfers hebt ingevuld voordat je de controlekaart afgeeft.

Als je een herstelopdracht tegenkomt kun je daar niets uit afleiden of dit de juiste of foute route is, het kan namelijk beide.
Lees de routeopdracht goed door en denk logisch na, wat zouden de uitzetters kunnen bedoelen. Let op leestekens, bijvoorbeeld ‘na appel voor ei rechts’ is compleet wat anders dan ‘na appel, voor ei rechts. In het eerste geval zou je eerst een appel moeten passeren en daarachter een ei (appel voor ei) waarna je vervolgens rechts gaat, terwijl in tweede geval je eerst een appel moet passeren en dan net voordat je een ei ziet rechtsaf gaat (zodat je ná de appel, maar vóór het ei rechts gaat).
Tekst die in de routebeschrijving is onderstreept is ‘geen nep’, dat betekent dat u daar niets achter moet zoeken.