Nieuws

Persverklaring


Gezamenlijke persverklaring vijf Elspeetse kerken en de Oranjevereniging
 
Op 26 april is er door de Elspeetse Oranjevereniging, als onderdeel van het totale programma rond Koningsdag, een feestavond met diverse artiesten georganiseerd in een tent aan de Stakenbergweg. Eind mei/begin juni hebben de vijf kerken uit Elspeet brieven verstuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders en de Oranjevereniging om hun zorgen te uiten aangaande de feestavond. Aansluitend is er in juni een gesprek geweest met burgemeester Van der Weerd en wethouder Van den Berg en de vijf kerken. Tijdens dit gesprek zijn de geuite zorgen besproken en is de procedure rondom het verlenen  van een vergunning toegelicht aan de hand  van de landelijke regels en de plaatselijke verordeningen. Op 26 september is er in het gemeentehuis, met een onafhankelijke gespreksleider, een gesprek tussen de 5 kerken en de Oranjevereniging geweest, waarin elkaars standpunten uitgewisseld zijn en de ontstane onderlinge verhoudingen en de publicaties in de media besproken zijn. Dit constructieve gesprek is door beide  partijen  als positief ervaren. De zienswijzen van beide partijen over het evenement zijn op zich niet veranderd. Wel is er besproken dat als er in de toekomst situaties voordoen die vragen  oproepen, wederzijds mondeling contact gezocht zal worden  voordat er schriftelijk stelling wordt ingenomen. Dit om een situatie die nu was ontstaan in de toekomst te voorkomen.
 
Nadere informatie over de inhoud van de gesprekken wordt niet gegeven.

Namens de vijf Elspeetse kerken en de Oranjevereniging Elspeet.