Nieuws

Peiling leden Oranjevereniging Elspeet


De Oranjevereniging kampt, zoals u wellicht weet, al jaren met een gebrek aan vrijwilligers in de bestuurlijke functies. In 2019 is tijdens een ingelaste vergadering het voortbestaan van de Oranjevereniging besproken. Tijdens de ledenvergadering zijn maar een beperkt aantal leden aanwezig en middels deze weg willen we uw mening peilen.
Onze leden hebben deze enquête ook op het bij ons bekende postadres ontvangen.

Kopieer onderstaande link en plak deze in de adresbalk van uw webbrowser

https://nl.surveymonkey.com/r/DS5F6QW

We vinden uw mening belangrijk! Graag een reactie voor 1 december 2020.